สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

Trial data ขณะนี้กำลังทดลองระบบ (Version 1.0.0 Beta)

ค้นหาข้อมูล : ตำแหน่งทางการลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
#พร้อม Transform สู่ สลช.ยุคใหม่ ทันสมัย
#ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด
#ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
#ทำดีทำได้ทำทันที

ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวทาง “ทำดี ทำได้ ทำทันที” โดยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนากิจการลูกเสือTransform สู่ยุคใหม่ ให้มีความทันสมัย
ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและได้พัฒนาระบบข้อมูลตำแหน่งทางการลูกเสือ ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ และจะพัฒนาระบบงานอื่นๆ เช่น แบบ สลช. ออนไลน์ , การขอคุณวุฒิและตำแหน่งทางการลูกเสือ , การขอเหรียญและการยกย่องเชิดชูเกียรติ , การฝึกอบรม ซึ่งจะทำเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด (ติดตามอีกไม่นาน)
จาก Paper based สู่ Paperless
ข้อมูลระหว่าง พ.ศ. 2545 - 2566 อาจจะยังไม่ครบสมบูรณ์ 100%
0 ครั้ง ที่ค้นหาข้อมูล